Vi har lang erfaring med

  • Fjellrensk
  • Fjellsikring
  • Tunnel rensk/bolting
  • Kjemisk tetting av vannlekkasje
  • Vi har også utstyr til ovennevnte arbeid.